Viktig notering: Innovationerna har samlats in från en rad länder. Terminologin som används återspeglar de olika ord som används för att beskriva funktionshinder i dessa länder, och vi inser att det ibland kan vara lite förvirrande. Hoppas Ni har överinseende med detta.

 

Kategori Titel Land Språk Beskrivning Länk
Project Educate and recycle ES English/Spanish Utbilda och återvinna är ett initiativ som ingår i de övergripande målen för Mas Casadevall sammanfattas i sin slogan “Utbildningsbeteende oberoende”. Projektet syftar till att introducera användare till ny inlärning relaterad till miljön och anskaffningsvärdet av återvinning. http://mascasadevall.net/projecte/eduquem-i-reciclem/
Project Project guiam (laboral) ES Spanish ASD-personer arbetar i en kulturell tjänst. http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es/2016/03/projecte-guiam-pel-monestir.html
Job coaching Pass P’As Passeport Professionnel Asperger FR French Pass P’As enhet, innovativ, i samband med en professionell miljö förberedd med personlig coachning http://www.cra-npdc.fr/2013/07/dispositif-pass-pas-linsertion-professionnelle-des-personnes-asperger-ou-autistes-de-haut-niveau/
Guide Guide for employment with support for people with autism. Confederacion Nacional de Autismo ES Spanish Syftet med detta arbete är att främja vägen mot en verklig modell för integration i arbetskontext, stödja sysselsättning, vilket gör det möjligt för vuxna med autism att uppnå rätten att, som resten av befolkningen, är aktiv i samhället där de bor . http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7208/manual_empleo_apoyo.pdf
Guide Guide for employment for people with autism. FR English/French Rapporten visar svårigheter för autism människor i förhållande till sysselsättning i hela Europa. Det ger exempel på god praxis och innovativa europeiska erfarenheter http://www.autismeurope.org/files/files/report-on-autism-and-employment-en-online.pdf
Guide Guide à l’emploi pour les TSA au pays des neurotypiques Canada French Fédération Quebecoise de l’Autisme. Guiden för personer med ASD och arbetsgivare: Information, råd, resurser http://www.autisme.qc.ca/nos produits.html
Guide Guide SIMON, l’entreprise devient accessible aux étudiants autistes FR French Definitioner, förklaringar och råd för att underlätta den professionella integrationen av autistiska studenter. SIMON (lösning Inovante à Mettre en Œuvre Nationalement) Handisup high Normandie http://www.handisup.asso.fr/nos-actions/projet-simon