Viktig notering: Innovationerna har samlats in från en rad länder. Terminologin som används återspeglar de olika ord som används för att beskriva funktionshinder i dessa länder, och vi inser att det ibland kan vara lite förvirrande. Hoppas Ni har överinseende med detta.

 

Kategori Titel Land Språk Beskrivning Länk
guide Autisme and intimidation, that’s no! Canada french video och konkreta verktyg http://www.autisme.qc.ca/nos-produits/intimidation-non.html
website ASD awareness France french web site www.enfant-different.org/
digital application Let’s discover our emotion France french digital applikation https://itunes.apple.com/fr/app/d%C3%A9couvrons-les-%C3%A9motions-pro-%C3%A9motions-et-habilet%C3%A9ssociales/id908762349?mt=8
report behavior trouble 1/2/3 France french officiella franska “god praxis rekommendation” http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1062&var_mode=calcul
thesis neuro visual disorder’s assesment for children with TSA France french forskningspapper: talsproglig patologcertifikat https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01358107/document
information platform nutrition France french Matstivhet hos barnen som lever med en störning av autismens spektrum (TSA) – Orsaker och spår av lösning http://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/rigidites-alimentaires/
TV broadcast last ascientific research about TSA Switzerland french Det finns ny information om orsakerna, prevalensen, antalet underförstådda gener, samt definitionen och ackompanjemanget av ASD http://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/les-dernieresrecherches-sur-lautisme?id=8280776
comic ASD, what’s that? Canada french sensibilisering comic http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2015/03/Le-TSA-illustr%C3%A9.pdf
research paper Behavioral problems at the children and teenagersin situation of handicap mental and/or ASD: Which strategies forwhich answers? France french Beteendeproblem hos barn och ungdomar i handikappsituation mental och / eller ASD: Vilka strategier för vilka svar? http://doc.rero.ch/record/278803
digital application voice meter France french  digital applikation https://itunes.apple.com/fr/app/voice-meter-pro/id686934049?mt=8
scientific publication Daily living pain assessment in children with autism:Exploratory study. Applikationen “Voice Meter Pro” hjälper barnen att nå fram till störningar i det autistiska spektret för att övervaka volymen av sin egen röst på ett underhållande sätt http://autisme-ressources-lr.fr/Evaluation-de-la-douleur-chez-les-enfants-autistes
Book The behaviors challenges:  analyze, understand and treat Belgium french Emerson och Einfelds arbete utgör en fördjupning av aktuell kunskap om akut beteendeproblem (beteende-utmaningar)
Radio broadcast Autism: which origins, which treatments France french Autism: vilket ursprung, vilka behandlingar www.franceculture.fr/emissions/la-methodescientifique/lautisme-quelles-origines-quels-traitements
Scientific release Understand ASD France french Förstå ASD www.pasteur.fr/fr/journalrecherche/dossiers/comprendre-autisme
book Neuro-developmental disorders France french neuro-utvecklingsstörningar är närvarande vid tidig barndom. I 10 syntetiska faktablad tar det här arbetet på sig av dessa sjukdomar
website official french Health Ministery website about ASD France french Syftet med denna webbplats är att informera allmänheten om autismen och förbättra den allmänna kunskapen om denna handikapp www.autisme.gouv.fr
website francophone organisation of women with ASD France french att ge och öka synlighet till kvinnor / flickor som lever med ASD http://association-affa.blogspot.fr/
website autisme.gouv.fr France french För att förstå dina barns sensoriska signaler: att vara i verkligheten, vara enkel, vara sensorisk https://www.autisme.ch/autisme/autisme-pratique/aspects-sensoriels
Website A sensory life UK english stora resurser kopplade till sensoriska problem som människor med ASD står inför http://asensorylife.com/