Κατηγορία

Τίτλος

Χώρα

Γλώσσα

Περιγραφή

Σύνδεσμος

Διαδικτυακό σεμινάριο 1/2, 1 and 2 ημέρες

Αυτισμός, Αθλητισμός και Σωματική Δραστηριότητα (NAS)

UK.

EN.  

Κάνοντας τον αθλητισμό προσβάσιμο για τα άτομα με ΔΑΦ

http://www.autism.org.uk/professionals/trainingconsultancy/courses/sports/sporttwoday.aspx

Εγχειρίδιο, έντυπο και διαδικτυακό   

Αυτισμός, Αθλητισμός και Σωματική Δραστηριότητα (NAS)

UK

EN

Κάνοντας τον αθλητισμό προσβάσιμο για τα άτομα με ΔΑΦ

http://www.autism.org.uk/products/corenaspublications/autismsportbooklet.aspx

Διαγωνισμός

 

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για άτομα με ΔΑΦ  (Autism Europe ECAP)

Europe

EN

Διεθνής διαγωνισμός κολύμβησής και αθλητισμού (ανά εξάμηνο)

www.autismeurope.org.

Κοινωνικές ιστορίες

Κοινωνικές ιστορίες αθλητισμού

UK

EN

Περιεχόμενα: ήττα ή αποβολή από το παιχνόιδι , αναμονή στην ουρά, νίκες και ήττες

www.networkautism.org

 

Βιντεοσκοπημένο υλικό

Συμβουλές για την ενεργή συμμετοχή των ατόμων με ΔΑΦ στον αθλητισμό

UK

EN

Συμβουλές για την ένταξη των ατόμων με ΔΑΦ

www.networkautism.org

Μελέτη περίπτωσης

Διδάσκοντας κολύμβηση στα άτομα με ΔΑΦ

UK

EN

Συμβουλές και πρακτικές κολύμβησης

www.networkautism.org

Διαδικτυακό εργαλείο εκμάθησης

Διαχείριση οικονομικών (NAS)

UK

EN

 

Συμβουλές για άτομα με ΔΑΦ, ως προς την διαχείριση οικονομικών, τραπεζικών υποχρεώσεων, μηχανήματα αναλήψεως μετρητών, τραπεζικά χρέη κτλ.

http://www.autism.org.uk/about/benefitscare/managingmoney.aspx

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας  (NAS)

UK

EN

Συμβουλές για άτομα με ΔΑΦ σχετικά με αιτήματα κοινωνικής πρόνοιας,  δικαιώματα, αιτήσεις, ενστάσεις κτλ.

www.autism.org.uk

Πληροφορίες κι εργαλεία, βίντεο 

Banking Made Clear (Βρετανικό Ινστιτούτο για Μαθησιακές Δυσκολίες και η Τράπεζα Barclays)

UK

EN

Συμβουλές σε θέματα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, διαχείρισης χρημάτων κτλ

 

http://www.bild.org.uk/aboutbild/ourwork/moneyskills/

Πληροφορίες στο διαδίκτυο

Διαχείριση οικονομιών  (NAS)

UK

EN

Συμβουλές και υπηρεσίες για άτομα με ΔΑΦ για την διαχείριση οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των  κοινωνικών παροχών

http://www.autism.org.uk/about/benefitscare/managingmoney.aspx

Βιβλίο

BASIC μαθήματα σχολικού αναλυτικού προγράμματος

UK

EN

Αναπτύσσοντας την ταυτότητα, την αυτό-εκτίμηση και την εικόνα των νέων ενηλίκων με ΔΑΦ

www.jkp.com

Βιβλίο

BASIC μαθήματα σχολικού αναλυτικού προγράμματος

UK

EN

 

Μετατρέποντας τις δεξιότητες των ατόμων με ΔΑΦ σε δυνατότητες καριέρας

www.jkp.com

Ερευνητικό δελτίο

Middletown Δεξιότητες Ζωής

World

EN

Σύνοψη άρθρων από επιστημονικά περιοδικά, 2009-2015, σχετικά με το ΔΑΦ και τις δεξιότητες ζωής

http://network.autism.org.uk/goodpractice/evidencebase/lifeskillsresearchbulletin

Διαδικτυακά βίντεο

Healthtalk

UK

EN

Άτομα με ΔΑΦ μιλούν για μιλούν για τις εμπειρίες τους από τις δεξιότητες ζωής (που έχουν αποκτήσει)

 

http://www.healthtalk.org/peoplesexperiences/autism/lifeautismspectrum/autismlifeskills