Κατηγορία

Τίτλος

Χώρα

Γλώσσα

Περιγραφή

Σύνδεσμος

Εκδήλωση

«The Autsim show»

UK

ΕΝ

Εκδήλωση (Βρετανική παν-εθνική) για τον αυτισμό: προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες, βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τον αυτισμό

http://london.autismshow.co.uk/

Εκδήλωση

«AUTICMO» Συνέδριο

ES

ΕΝ/ES

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνολογίας και του αυτισμού, προσκαλώντας τους να δημοσιοποιήσουν τους υπάρχοντες πόρους γύρω από αυτόν τον τομέα σε πραγματικό χρόνο και τόπο.

 

http://www.auticmo.com/congreso

Δίκτυο Υπουργείου Υγείας (Γαλλία)

Ιστοσελίδα για επαγγελματίες [ΔΑΦ]

FR

FR

Ιστοσελίδα για επαγγελματική (σχολική, επαγγελματική ζωή …) που εργάζονται με άτομα με ΔΑΦ

 

http://socialsante.gouv.fr/grandsdossiers/lautisme/espaceaccompagnants-10709/

Ιστοσελίδα

Ενημερότητα για την ΔΑΦ

FR

FR

Η ιστοσελίδα προτείνει μια νέα δι-επαφή με θέματα: Πότε παρουσιάστηκε η δαιταραχή / η άφιξη ενός παιδιού. Οικογένεια και περιβάλλον / Καθημερινή διαβίωση / Δικαιώματα, / Υγεία κι αποκατάσταση / Τρόποι φύλαξης / Ψυχαγωγία και κενά / Σχολικά κι εκπαιδευτικά μαθήματα/ Εργαλεία ενημέρωησης

 

www.enfant-different.org/

Οδηγός

Αυτισμός κι εκφοβισμός, λέμε όχι!

CDN

FR

Βίντεο κι εργαλεία

http://www.autisme.qc.ca/nosproduits/intimidationnon.html

Ιστοσελίδα

Διατροφή

FR

FR

Ακατάλληλα τρόφιμα για παιδιά που ζουν με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού- Αιτίες και προτάσεις αντιμετώπισης

http://spectredelautisme.com/particularitesautismetsa/rigiditesalimentaires/

Ιστοσελίδα

Στοματική Υγιεινή

FR

FR

Φροντίζοντας τα δόντια σας: Βίντεο-παρουσίαση του έργου,

εικονογράμματα, βούρτσισμα και οδοντιατρική εξέταση. Φυλλάδιο οδηγιών  με εικονογραφημένο περιεχόμενο τα στάδια εξέλιξης τους παιδιού και πίνακα παρακολούθησης της εξέλιξής του.

http://www.firah.org/centreressources/catedpourtesdents.html