Κατηγορία Τίτλος Χώρα Γλώσαα Περιγραφή Σύνδεσμος
Πρότζεκτ «Εκπαίδευση κι ανακύκλωση» ES EΝ/ES Το «Εκπαίδευση κι ανακύκλωση» είναι μια πρωτοβουλία που περιλαμβάνεται στους γενικούς στόχους του (ισπανικού) συλλόγου για τον αυτσιμό «Mas Casadevall » που συνοψίζονται στο σύνθημά του «Εκπαίδευση ανεξάρτητης συμπεριφοράς». Στόχος του έργου είναι να εισαγάγει τους χρήστες στην εκμάθηση της αξλιας του περιβάλλοντος της ανακύκλωσης. http://mascasadevall.net/projecte/eduquem-i-reciclem/
Πρότζεκτ  

Πρότζεκτ

«Εργασιακός οδηγός»

 

ES ES Άτομα με ΔΑΦ εργάζονται σε μια πολιτιστική υπηρεσία. http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es/2016/03/projecte-guiam-pel-monestir.html
 

Εργασιακή προπόνηση (Job coaching)

 

«Pass P’As Passeport Professionnel Asperger»

FR FR Η «Pass P’As» είναι μια καινοτόμος συσκευή, που προετοιμάζεται με εξατομικευμένη υποστήριξη (coaching job) τον υποψήφιο, στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος. http://www.cra-npdc.fr/2013/07/dispositif-pass-pas-linsertion-professionnelle-des-personnes-asperger-ou-autistes-de-haut-niveau/
Οδηγός Οδηγός για την απασχόληση με υποστήριξη για άτομα με αυτισμό.
Ισπανική Συνομοσπονδία Αυτισμού
ES ES Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να προωθηθεί η πορεία προς ένα πραγματικό μοντέλο ενσωμάτωσης στο εργασιακό πλαίσιο, υποστηριζόμενη απασχόληση που επιτρέπει στους ενήλικες με αυτισμό να συνειδητοποιήσουν το δικαίωμα τους να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνία που ζουν.

 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7208/manual_empleo_apoyo.pdf
Οδηγός Οδηγός για την απασχόληση ατόμων με αυτισμό. FR EΝ/ FR Η έκθεση παρουσιάζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αυτισμό σε σχέση με την εργασιακή απασχόληση σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει παραδείγματα ορθών πρακτικών και καινοτόμων εμπειριών στην Ευρώπη. http://www.autismeurope.org/files/files/report-on-autism-and-employment-en-online.pdf
Οδηγός  

Οδηγός SIMON: Πώς να κάνετε την επιχείρηση πρόσβαση για τους φοιτητές με αυτισμό.

 

FR FR Ορισμοί, εξηγήσεις και συμβουλές για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των φοιτητών με αυτισμό. http://www.handisup.asso.fr/nos-actions/projet-simon