Κατηγορία

Τίτλος

Χώρα

Γλώσσα

Περιγραφή

Σύνδεσμος

Τηλεοπτικό κανάλι

Το «κανάλι του αυτισμού»

USA

ΕΝ /άλλο

Διαδικτυακό κανάλι για τον αυτισμό

http://theautismchannel.tv/

Λογισμικό

«Social Robot IO»

ES

ES /ΕΝ

Λογισμικό που αναπτύχθηκε από το «Psykia Tecnología Social for therapy»

http://news.psykia.com/io/blog/diariodeunrobot