Κατηγορία

Τίτλος

Χώρα

Γλώσσα

Περιγραφή

Σύνδεσμος

 

 

 

 

 

 

Πρωτόκολλο

Πρωτόκολλο δράσης

ES

ES

Κυβερνητικός  αντιπρόσωπος και ο Σύλλογος της Cordoba για τον αυτισμό, σχεδιάζουν ένα πρωτόκολλο για τις δυνάμεις ασφάλειας

https://twitter.com/marrider1976/status/855164866239365121

Υγεία

Ιατρικός οδηγός

FR

FR

100 απεικονίσεις που δείχνουν τα κοινά χαρακτηριστικά του αυτισμού σε μικρά παιδιά. Παρέχει επίσης συμβουλές για τη διευκόλυνση ιατρικής διαβούλευσης με ένα παιδί με αυτισμό

 

http://www.cralimousin.com/images/pdf/guidemedecinautisme-2014.pdf

Υγεία

«Centres Experts»

FR

FR

Κέντρα εμπειρογνωμόνων για τη διευκόλυνση του έργου των θεραπόντων ιατρών (ψυχιάτρων ή γενικών ιατρών).

Τα κέντρα εμπειρογνωμόνων προσφέρουν επίσης θεραπευτικές στρατηγικές: ψυχοεκπαίδευση, νοητική αποκατάσταση ή εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες.

https://www.fondationfondamental.org/nousconnaitre/nosvaleurs

Ιστοσελίδα

«social-sante»

FR

FR

Κυβερνητική ιστοσελίδα για τον αυτισμό

http://socialsante.gouv.fr/grandsdossiers/lautisme/